Załącznik 8

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o  odstąpieniu.

 
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta)  możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: [email protected] Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (jeżeli wykonałeś jakąkolwiek czynność w ramach Aligato, w szczególności: gdy złożyłeś ofertę w trakcie licytacji, skorzystałeś z opcji Kup Teraz bądź wystawiłeś Towar).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Serwis Aligato
Aligato Group Ltd
ul. Gorzowska 31C
66-446 Brzozowiec
[email protected]

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Aligato 
Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Aligato……………………………………………………………